Chi tiết sản phẩm

Nhẫn kỉ niệm cưới KNC 016
Kiểu sản phẩm: Nhẫn KNC PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.85
Đơn giá: 6,521,450 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.78
Đơn giá: 6,832,280 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.95
Đơn giá: 8,068,250 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 2.3
Đơn giá: 10,860,500 VND


dieu hoa daikin