Chi tiết sản phẩm

Nhẫn kỉ niệm cưới KNC 011
Kiểu sản phẩm: Nhẫn KNC PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 2.2
Đơn giá: 7,717,400 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.87
Đơn giá: 7,167,620 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 2.35
Đơn giá: 9,682,250 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 2.68
Đơn giá: 12,621,800 VND


dieu hoa daikin