Chi tiết sản phẩm

Nhẫn kỉ niệm cưới KNC 008
Kiểu sản phẩm: Nhẫn KNC PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.58
Đơn giá: 5,398,860 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.65
Đơn giá: 6,147,900 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.76
Đơn giá: 7,101,600 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.9
Đơn giá: 8,806,500 VND


dieu hoa daikin