Chi tiết sản phẩm

Nhẫn kỉ niệm cưới KNC 006
Kiểu sản phẩm: Nhẫn KNC PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.5
Đơn giá: 5,125,500 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.45
Đơn giá: 5,402,700 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.55
Đơn giá: 6,254,250 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.6
Đơn giá: 7,416,000 VND


dieu hoa daikin