Chi tiết sản phẩm

Nhẫn kỉ niệm cưới KNC 002
Kiểu sản phẩm: Nhẫn KNC PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 3.5
Đơn giá: 12,459,500 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 3.2
Đơn giá: 12,423,200 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 3.6
Đơn giá: 15,026,000 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 3.9
Đơn giá: 18,576,500 VND


dieu hoa daikin