Chi tiết sản phẩm

Nhẫn đính hôn DH024
Kiểu sản phẩm: Nhẫn đính hôn PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.3
Đơn giá: 4,442,100 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.32
Đơn giá: 4,918,320 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.35
Đơn giá: 5,447,250 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.45
Đơn giá: 6,720,750 VND
Sản phẩm liên quan


dieu hoa daikin