Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới NSO 115
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới Kim cương
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.25
Đơn giá: 4,271,250 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.35
Đơn giá: 5,030,100 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.45
Đơn giá: 5,850,750 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.53
Đơn giá: 7,091,550 VND


dieu hoa daikin