Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới NSO 094
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới Kim cương
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 0.9
Đơn giá: 3,075,300 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.08
Đơn giá: 4,024,080 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.26
Đơn giá: 5,084,100 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.33
Đơn giá: 6,164,550 VND


dieu hoa daikin