Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới NSO 091
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới NSO PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.16
Đơn giá: 3,963,720 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.28
Đơn giá: 4,769,280 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.34
Đơn giá: 5,406,900 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.55
Đơn giá: 7,184,250 VND
Sản phẩm liên quan


dieu hoa daikin