Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới NSO 091
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới NSO PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất l