Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới NSO 019
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới NSO PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.1
Đơn giá: 3,758,700 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.3
Đơn giá: 4,843,800 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.45
Đơn giá: 5,850,750 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.75
Đơn giá: 8,111,250 VND
Sản phẩm liên quan


dieu hoa daikin