Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới NSO 015
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới NSO PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 0.96
Đơn giá: 3,280,320 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.1
Đơn giá: 4,098,600 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.25
Đơn giá: 5,043,750 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.48
Đơn giá: 6,859,800 VND
Sản phẩm liên quan


dieu hoa daikin