Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới NSO 013
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới NSO PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 0.88
Đơn giá: 3,006,960 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 0.96
Đơn giá: 3,576,960 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.1
Đơn giá: 4,438,500 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.3
Đơn giá: 6,025,500 VND
Sản phẩm liên quan


dieu hoa daikin