Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới NSO 012
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới NSO PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 0.9
Đơn giá: 3,075,300 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.06
Đơn giá: 3,949,560 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.18
Đơn giá: 4,761,300 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.32
Đơn giá: 6,118,200 VND
Sản phẩm liên quan


dieu hoa daikin