Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới NSO 011
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới NSO PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 0.97
Đơn giá: 3,314,490 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 0.95
Đơn giá: 3,539,700 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.1
Đơn giá: 4,438,500 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.35
Đơn giá: 6,257,250 VND
Sản phẩm liên quan


dieu hoa daikin