Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới NSO 010
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới NSO PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 0.96
Đơn giá: 3,280,320 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.05
Đơn giá: 3,912,300 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.18
Đơn giá: 4,761,300 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.35
Đơn giá: 6,257,250 VND
Sản phẩm liên quan


dieu hoa daikin