Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới NSO 009
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới NSO PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 0.88
Đơn giá: 3,006,960 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 0.95
Đơn giá: 3,539,700 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.1
Đơn giá: 4,438,500 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.25
Đơn giá: 5,793,750 VND
Sản phẩm liên quan


dieu hoa daikin