Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới NSO 005
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới NSO PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.16
Đơn giá: 4,063,720 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.3
Đơn giá: 4,943,800 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.38
Đơn giá: 5,668,300 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.5
Đơn giá: 7,052,500 VND
Sản phẩm liên quan


dieu hoa daikin