Chi tiết sản phẩm

Nhẫn cưới NSO 004
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới NSO PTJ
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 0.91
Đơn giá: 3,109,470 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 0.98
Đơn giá: 3,651,480 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.16
Đơn giá: 4,680,600 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.3
Đơn giá: 6,025,500 VND
Sản phẩm liên quan


dieu hoa daikin