Product Detail

Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới Kim cương
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 0.95
Đơn giá: 3,446,150 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 0.98
Đơn giá: 3,851,480 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.15
Đơn giá: 4,840,250 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.35
Đơn giá: 6,457,250 VND
Other Product
product
Giá: 0 VNĐ
product
Giá: 0 VNĐ
product
Giá: 0 VNĐ
product
Giá: 0 VNĐ
product
Giá: 0 VNĐ
product
Giá: 0 VNĐ
product
Giá: 0 VNĐ
product
Giá: 0 VNĐ


dieu hoa daikin