Chi tiết sản phẩm

Nhẫn Cưới NCV 016
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới Kim cương
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.9
Đơn giá: 6,692,300 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 2.05
Đơn giá: 7,838,300 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 2.25
Đơn giá: 9,278,750 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 2.68
Đơn giá: 12,621,800 VND