Chi tiết sản phẩm

Nhẫn Cưới NCV 013
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới Vàng tây
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.45
Đơn giá: 4,954,650 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.47
Đơn giá: 5,477,220 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.5
Đơn giá: 6,052,500 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.55
Đơn giá: 7,184,250 VND
Sản phẩm liên quan


dieu hoa daikin