Chi tiết sản phẩm

Nhẫn Cưới NCV 010
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới Vàng tây
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.45
Đơn giá: 4,954,650 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.5
Đơn giá: 5,589,000 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.55
Đơn giá: 6,254,250 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.6
Đơn giá: 7,416,000 VND
Sản phẩm liên quan


dieu hoa daikin