Chi tiết sản phẩm

Nhẫn Cưới NCV 009
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới Vàng tây
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.38
Đơn giá: 4,715,460 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.4
Đơn giá: 5,216,400 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.45
Đơn giá: 5,850,750 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.48
Đơn giá: 6,859,800 VND
Sản phẩm liên quan


dieu hoa daikin