Chi tiết sản phẩm

Nhẫn Cưới NCV 006
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới Vàng tây
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.55
Đơn giá: 5,296,350 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.6
Đơn giá: 5,961,600 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.65
Đơn giá: 6,657,750 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.68
Đơn giá: 7,786,800 VND
Sản phẩm liên quan


dieu hoa daikin