Chi tiết sản phẩm

Nhẫn Cưới NCV 005
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới Vàng tây
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.4
Đơn giá: 4,783,800 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.42
Đơn giá: 5,290,920 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.45
Đơn giá: 5,850,750 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.5
Đơn giá: 6,952,500 VND
Sản phẩm liên quan


dieu hoa daikin