Chi tiết sản phẩm

Nhẫn Cưới NCV 002
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới Vàng tây
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.85
Đơn giá: 6,321,450 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.9
Đơn giá: 7,079,400 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.95
Đơn giá: 7,868,250 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 2.05
Đơn giá: 9,501,750 VND
Sản phẩm liên quan