Product Detail

Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới Vàng tây
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.55
Đơn giá: 5,296,350 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng: 1.58
Đơn giá: 5,887,080 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng: 1.6
Đơn giá: 6,456,000 VND
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng: 1.65
Đơn giá: 7,647,750 VND
Other Product
product
Giá: 4,544,610 VNĐ
product
Giá: 4,612,950 VNĐ
product
Giá: 4,852,140 VNĐ
product
Giá: 5,125,500 VNĐ
product
Giá: 4,271,250 VNĐ
product
Giá: 4,886,310 VNĐ
product
Giá: 4,744,610 VNĐ
product
Giá: 4,983,800 VNĐ


dieu hoa daikin