Chi tiết sản phẩm

Nhẫn Cưới NCT 004
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới Vàng trắng
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ
Chất liệu: Vàng trắng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng: 1.45
Đơn giá: 5,254,650 VND
Sản phẩm liên quan