Chi tiết sản phẩm

Nhẫn Cưới NCT 002
Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới Vàng trắng
Loại đá: Đá trắng công nghiệp mỹ